Mieke

Mijn naam is Mieke Bontje. Ik werk als wijkverpleegkundige bij het transmurale (high care) team van Zuyderland Thuiszorg

De Zuyderland visie ‘zo thuis mogelijk’ past zo goed bij het werk dat ik met al mijn collegae thuiszorg verpleegkundigen en verzorgenden elke dienst weer met plezier uitvoer. Ik merk al een beweging van behandelingen die eerst enkel in het ziekenhuis werden uitgevoerd en nu ook thuis mogelijk zijn. Mijn team heeft bijvoorbeeld het afgelopen jaar een forse stijging gezien in het aantal cliënten die thuis antibiotica i.v. krijgen. 5 jaar geleden was dit ondenkbaar.

Cliënten voelen zich prettiger in hun eigen omgeving en herstellen vaak beter en sneller thuis. Wij bezoeken de cliënt soms meerdere keren per dag en voeren de instructies uit van de specialist. Wij leveren complexe wondzorg, regelen de antibiotica en terminale zorg in de laatste levensfase. Ons team zorgt naast de verpleegtechnische handelingen, ook ondersteuning op emotioneel gebied en behoud van zelfregie. Dit zou je jezelf ook toewensen als je ooit afhankelijk wordt van zorg.

Om te werken als teamlid van het Transmurale Team Thuiszorg heb je al enige jaren kennis ervaring opgedaan, ook levenservaring. Zelf heb ik vele jaren op de afdeling Ouderengeneeskunde gewerkt in het Zuyderland ziekenhuis en heb op die mooie werkplek mijn ervaringen mogen opdoen. Werken met de oudere cliënt is voor mij nog steeds een geweldige uitdaging en een van de beste leerscholen.

Wekelijks worden mijn collegae en ik ingezet bij zorgvragen waar het leven binnen afzienbare tijd zal eindigen. Een cliënt in deze fase heeft vaak een eigen beeld hoe en waar hij of zij wil sterven. Als de keuze thuis is dan helpen wij met het draaglijk maken en houden van deze laatste dagen. Ik zal altijd alles uit de kast halen om deze laatste fase goed te laten verlopen. Deze laatste ervaring voor de cliënt en zijn naasten moet naar de maatstaven van diens laatste wens zijn; ze krijgen nooit meer een tweede kans. Natuurlijk raakt het overlijden me, zeker ook bij heel jonge mensen, maar ik zal altijd en steeds weer mijn professionaliteit bewaken. Daar moeten de cliënten en zijn naasten op kunnen bouwen! Ondanks het verdriet voel ik me voldaan als ik heb kunnen bijdragen aan een menswaardig en respectvol afscheid. Steeds weer verlaat ik een cliënt met een fijn, voldaan gevoel, ik heb iets kunnen betekenen voor iemands leven. Hoe mooi is dat, dag in dag uit, dienst na dienst, werken en weten dat we de mooiste baan ter wereld hebben!