Rosie

Rosie Hubens-Hustinx (50) is coördinerend laborante bij de Klinische Neuro Fysiologie (KNF) en vaatfunctie.

Als laborante KNF verricht ik ondersteunende diagnostiek . Denk hierbij aan zenuw-, spier-, vaat-, evenwichts- en hersenfunctie onderzoeken (EEG). Ook onderzoeken wij op onze afdeling patiënten met verdenking op slaapapneu. Tijdens operaties aan de halsslagader ben ik aanwezig op de operatiekamer en houd de hersenfuncties in de gaten omdat deze ader zorgt voor de zuurstoftoevoer naar de hersenen. De werkzaamheden zijn zeer gevarieerd en er zijn genoeg uitdagingen, iedere dag weer.

Wat ik erg leuk vindt in mijn werk, is dat het een mix is van mens en techniek. Ik kom allerlei soorten mensen tegen en met behulp van allerlei technische apparatuur draag ik eraan bij dat de arts een goede diagnose kan stellen. We krijgen ook patiënten waarbij het uitvoeren van het  onderzoek lastig is. De oorzaak kan bijvoorbeeld onrust zijn of lichamelijke gebreken. Belangrijk is om de patiënt dan gerust te stellen en rustig te werk te gaan. Als ik dan toch een goede uitslag door kan geven aan de arts, geeft mij dit een heel goed gevoel.

De combinatie laborant/coördinator is ook een mooie uitdaging. Wat mijn coördinatorschap betreft ontwikkel ik me nog. Het is positief dat binnen Zuyderland genoeg mogelijkheden worden geboden om me ontwikkelen. Daar maak ik dan ook graag gebruik van. Kortom, ik heb een prachtig beroep!