Anna

Ik ben Anna Nelis (51) en werk als verpleegkundig specialist bij het Transmuraal* Ondersteunend, Palliatie en Advies Team (TOPAT). Mijn belangstelling voor de zorg is ontstaan nadat ik als kind werd opgenomen in het ziekenhuis. Voor mij stond vanaf dat moment vast dat ik verpleegkundige wilde worden. In 1986 ben ik dan ook begonnen met de opleiding. Dat was een goede keuze, want na al die jaren ben ik nog steeds trots dat ik werkzaam ben in de zorg.

Ik hou van uitdagingen en die heb ik gedurende mijn carrière bij Zuyderland voldoende gehad. Na 21 jaar als intensive care verpleegkundige te hebben gewerkt heb ik dit prachtige vak verlaten om deel uit te mogen maken van het TOPAT. Om verpleegkundig specialist te worden heb ik de opleiding Master Advanced Nursing Practitioner gevolgd.

Veel mensen weten niet precies wat palliatieve zorg inhoudt en associëren dit vaak met terminale zorg. Dit is een groot misverstand. Men spreekt van palliatieve zorg als er geen genezen meer mogelijk is. Deze zorg is gericht op kwaliteit van leven en sterven, met de nadruk op leven.

Het is een prachtige functie waarbij ik het bijzonder vind dat de patiënten mij deel laten uitmaken van de laatste fase van hun leven. Door tijdig palliatieve zorg aan te bieden kunnen de wensen, behoeften en klachten de aandacht krijgen, zodat het lijden voorkomen of beperkt kan worden. Het TOPAT biedt niet alleen ondersteuning aan patiënten en hun naasten maar ook aan artsen. Zo kan er aan hen advies gegeven worden bij vragen omtrent bijvoorbeeld euthanasie of bij klachten zoals: pijn, misselijkheid, braken, angst etc. Wij zien patiënten als zij zijn opgenomen in het ziekenhuis, op de polikliniek of bezoeken ze thuis.

Ik heb het voorrecht dat ik tijd kan nemen om gesprekken met patiënten en familie/ naasten te voeren. Deze gesprekken zijn vaak emotioneel. Een luisterend oor kan voor hen heel belangrijk zijn. Ik probeer tijdens deze gesprekken tot de kern van hun klacht, wens of behoefte te komen waardoor er mogelijk nog mooie momenten aan de dagen worden toegevoegd, in plaats van dagen aan het lijden.

Werken in de zorg betekent voor mij werken met hart en ziel. Er zijn situaties die mij extra raken en dat mag er ook zijn. Door mijn jarenlange ervaring kan ik dit over het algemeen snel een plekje geven. Ik ben dankbaar en trots dat ik zulk mooi werk mag doen samen met een heel fijn team.

 

*Transmurale zorg wordt ook wel ketenzorg genoemd. Dit is een dynamische vorm van zorg, waarbij zorg wordt aangeboden door meerdere hulpverleners. De zorg wordt volledig afgestemd op de patiënt.