Monique K

Mijn naam is Monique Kox en ik ben medewerker zorg control bij Zuyderland zorgcentrum Glana. Het is een interessante dynamische functie waarin ik met veel mensen te maken heb. Kort samengevat ondersteun ik medewerkers bij alles wat te maken heeft met het elektronisch zorgdossier oftewel het zorgleefplan. Daarnaast verzorg ik ook indicatie aanvragen voor cliënten die kortdurend bij ons verblijven maar waar uiteindelijk blijkt dat terugkeer naar huis (nog) niet haalbaar is. Ook kan er sprake zijn van extra zorg en/of begeleiding waardoor de huidige indicatie niet meer passend is Het ophogen van een dergelijke indicatie is niet altijd gemakkelijk. Het voelt dan ook heel erg goed als dit uiteindelijk lukt zodat de client hier alle voordeel van heeft.

In 1993 ben ik begonnen als instelling kok. Na 13 jaar maakte het traditionele koken plaats voor assemblage wat inhoudt dat de maaltijden kant en klaar worden aangeleverd en wij alleen nog hoeven op te warmen. Ik besloot de verzorgende IG-opleiding te volgen. Dat beviel zo goed dat ik me aansluitend wou aanmelden voor de opleiding tot verpleegkundige. Mijn manager wees me op de functie van medewerker zorg control. Na lang nadenken heb ik de functie aanvaard. In deze functie kan ik veel op een indirecte manier voor onze cliënten betekenen.

Ik zorg voor het technische deel van het elektronisch zorgdossier en leg de medewerkers uit waar ze welke informatie kunnen vinden/invoeren, hoe je een zorgplan maakt en de bijbehorende vragenlijst dusdanig invult dat je de cliënt ook ‘echt’ leert kennen. Ik coach de teams zodat met name de cliënteninformatie goed naar voren komt. Een deel van dit digitale zorgdossier is namelijk toegankelijk voor de familie. Het is dan ook erg belangrijk dat de verzorgenden dusdanig rapporteren zodat alles duidelijk is voor de lezer. De familie kan zelf afspraken maken in het dossier of zelf informatie toevoegen. Vaak zijn daar handige tips bij over de persoonlijke omstandigheden van de client. We hadden in het verleden een client die niet onder de douche wou. De familie gaf uitleg dat er sprake was van een verdrinkingstrauma en gaf tips hoe hiermee om te gaan. De tips waren erg waardevol en maakte de verzorging een stuk prettiger voor de client.

Bij ons wonen cliënten met verschillende aandoeningen: somatisch (o.a. ziekte van Parkinson, COPD), psychogeriatrisch (dementie) en cliënten met gedragsproblemen. Onder de laatste groep vallen de (jong)dementerenden en cliënten met een niet aangeboren hersenletsel door een ongeluk of ziekte. Ik vind het geweldig dat ik met en voor deze generatie cliënten mag werken. Het zijn allemaal mensen die al een en ander hebben meegemaakt in hun leven.

In de tijd dat ik nog in de directe zorg werkte, maakte ik leuke en minder leuke dingen van kortbij mee. Tijdens mijn stage als leerling verzorgende woonde op de afdeling een diabetische patiënt met COPD. Hij ging in korte tijd heel erg achteruit. Het heeft grote indruk op me gemaakt hoe snel een mens op welke manier kan overlijden. Dit zal ik nooit vergeten. Maar er zijn ook veel mooie ervaringen, zoals een client met gedragsproblemen en een incomplete dwarslaesie. Met de fysiotherapeut had ik de afspraak gemaakt dat wij ervoor zouden zorgen dat deze client weer ging rondlopen met een vierpoot. Het was een client die niks wou en toch is het ons gelukt. We hebben ons verdiept in de client en hem op die manier op de been gekregen. Het is erg belangrijk om zoveel als mogelijk te weten te komen over het levensverhaal van een client. Daardoor kun je je beter inleven en daar rekening mee houden bij de verzorging.

Werken in de zorg is voor mij een bewuste keuze. Dat doe je niet zomaar, het moet je liggen en dat is bij mij absoluut het geval.