Paramedische opleidingen

Paramedische zorg is de beroepsinhoud van meerdere paramedische beroepsgroepen zoals: ergotherapeuten, fysiotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, optometristen, podotherapeuten en operatieassistenten.

Paramedici is de derde grote groep professionals in de zorg. Paramedici zijn curatief en preventief gericht en kennen veelal op hun terrein een eigen diagnostiek, behandeling en begeleiding. Zij zijn autonoom in hun beroepsuitoefening. Daarnaast is de paramedische zorgfunctie veelal niet primair genezend, in de zin van het elimineren van de oorzaak van een ziekte of aandoening, maar gericht op handhaving en herstellen van de gezondheidstoestand van mensen.

 

Medisch beeldvormend en bestralingsdeskundige (MBB’er) is de nieuwe beroepsnaam voor radiodiagnostisch laboranten en medisch nucleairwerkers. Deze video is gemaakt om jongeren te informeren en interesseren voor studie en werk in Zuyderland.

 

Wat is belangrijk als je wilt werken op de operatiekamers van Zuyderland? OK-personeel van Zuyderland vertelt waarom ze hun werk graag doen en welke vaardigheden en eigenschappen in hun vak een belangrijke rol spelen.