Verpleegkundige opleidingen

Het verpleegkundige beroep omhelst veel verschillende werkzaamheden, functies, posities en opleidingen.

 

Verpleegkundigen hebben tegenwoordig naast zorgtaken ook uitvoerende taken in observatie en behandeling.

Huidige ontwikkelingen zoals een toenemende complexiteit, vergrijzing en een toename van het aantal chronisch zieken vraagt om een verpleegkundige functie waaraan hogere eisen worden gesteld. Het ‘evidence based’ en volgens ‘best practices’ werken en het snel inspelen op ontwikkelingen vraagt een professionaliseringsslag van de verpleegkundige beroepsgroep.

Bekijk ook onze verpleegkundige vervolgopleidingen.

Verpleegkundige in opleiding niveau 4
Zuyderland Medisch Centrum biedt BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) stageplaatsen voor studenten die willen instromen vanuit de MBO-VP BOL en voor studenten die een versneld traject willen volgen. De kandidaat solliciteert op een vacature. De actuele opleidingsvacatures worden gepubliceerd op onze site https://www.werkenbijzuyderland.nl. Zuyderland Medisch Centrum werkt samen met de ROC’s Arcuscollege en Gilde Opleidingen.

MBO-VP instroom
Studenten kunnen solliciteren op een vacature vanuit de BOL variant voor instroom BBL vanaf het 2e leerjaar.

MBO-VP versneld traject
Indien kandidaten een MBO niveau 4 diploma of HAVO diploma hebben, kunnen zij solliciteren voor dit 3-jarig traject.

MBO-VP Topopleiding
Deze opleiding is een nieuwe variant welke specifiek gericht is op de klinische zorg. De eerste 2 jaar worden aangeboden als BOL-variant (aanmelden op een van de ROC’s) en daarna is er een mogelijkheid om te solliciteren om deze als BBL binnen het ziekenhuis verder te vervolgen.

Verpleegkundige in opleiding niveau 6
Zuyderland Medisch Centrum biedt Duaal stageplaatsen voor studenten die willen instromen vanuit de HBO-V Voltijd en voor verpleegkundigen niveau 4 die willen doorstromen naar niveau 6. De kandidaat solliciteert op een vacature.
De actuele opleidingsvacatures worden gepubliceerd op onze site https://www.werkenbijzuyderland.nl.
Zuyderland Medisch Centrum werkt samen met Zuyd Hogeschool.

HBO-V instroom
Studenten kunnen solliciteren op een vacature vanuit de Voltijd variant voor instroom Duaal vanaf het 3e leerjaar.

HBO-V deeltijd
Verpleegkundigen niveau 4 kunnen solliciteren op de vacature. Dit traject zal ongeveer 3 jaar duren, waarbij de verpleegkundige naast zijn baan 2 dagdelen per week theoretisch onderwijs volgt.