Psychiater

 • Contract
 • Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg
 • Geldig t/m 01-06-2020

 

De vakgroep psychiatrie van Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg zoekt bevlogen collega-psychiaters voor volwassenzorg (ambulant als ook klinisch) en de ziekenhuisomgeving (ziekenhuispsychiatrie).


Wat ga je doen?


In Zuyderland MC ben je werkzaam binnen de ziekenhuispsychiatrie dan wel binnen de reguliere GGz. Het is een organisatieonderdeel dat door zijn unieke verbinding met het ziekenhuis een boeiend en uitgebreid zorgaanbod levert, met snelle verbindingen en korte lijnen.

Je bent in afstemming met collega-psychiaters en/of medisch specialisten verantwoordelijk voor de medisch-psychiatrische zorg. Het (acute) karakter van onze patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en meervoudige gedragsproblemen maakt intensieve ambulante dan wel klinische zorg noodzakelijk. De zorg is gericht op behandeling en herstel, samen met de cliënt, zijn naaste en een enthousiast multidisciplinair team waarbij gebruik wordt gemaakt van ieders mogelijkheden en capaciteiten om de regie van de cliënt te herstellen dan wel in balans te brengen. Daarnaast ben je het zichtbare aanspreekpunt en de sparringpartner voor zowel je directe collega’s als voor zorgprofessionals buiten je afdeling. Je werkt mee aan de verdere ontwikkeling en inrichting van de zorg binnen de verschillende zorgprogramma’s of afdelingen. Je ziet het als een uitdaging om met de beschikbare middelen en mogelijkheden inhoudelijke goede zorg te organiseren en te ontwikkelen. 7x24-uurs crisisdienst is een onderdeel van de functie.  In je rol als supervisor of mentor ben je werkbegeleider van A(N)IOS psychiatrie en participeer je in scholingsactiviteiten. Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg faciliteert het verrichten van patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek.

 

Wie ben jij?

 • Iemand die een belangrijke bijdrage levert aan het inhoudelijk verder ontwikkelen van onze ambulante en/of klinische zorgverlening.
 • Je werkt, vanuit het shared caseload principe, met andere disciplines samen en maakt van daaruit gezamenlijk beleid voor de cliënt en zijn systeem.
 • Je hebt een systematische visie en vindt samenwerken met zowel de cliënt als diens naastbetrokkenen en ketenpartners als vanzelfsprekend.
 • Je gaat uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de cliënt en een systeemgerichte aanpak.
 • Je bent een sterke netwerker en communicator, zowel in- als extern; als psychiater ben je tactvol, kun je goed luisteren en inleven.
 • Bestaande kaders in de GGz zijn in beweging en je ziet dit als een uitdaging.
 • Je bent voorstander van value based care / shared decision-making.
 • Je wilt leren en laat anderen leren. Je neemt actief deel aan onderwijs, begeleidt en toetst co-assistenten en arts-assistenten al dan niet in opleiding. Je wilt participeren in wetenschappelijke activiteiten.
 • Je hebt een rijbewijs en beschikt over een auto.
 • Je bent geregistreerd als psychiater in het BIG-register en als medisch specialist bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

 

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende en innovatieve werkomgeving met uitgebreide ontwikkelmogelijkheden.
 • De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met Zuyderland Medisch Centrum.
 • Salariëring conform de CAO-GGz, medisch specialistenregeling, waarbij rekening wordt gehouden met de arbeidskrapte op dit moment.
 • Je krijgt een budget voor opleiding en ontwikkeling.
 • Aantal uren nader overeen te komen.

 

Interesse?

De heer G. Geeraerts, medisch manager en mevrouw M. Goertz, RVE manager, verstrekken desgewenst inlichtingen. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 088-4599393.


Aanvullende informatie

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Zijn er binnen Zuyderland op dit moment voorrangskandidaten die in aanmerking komen voor deze functie, dan hebben zij conform het Doorlopend Sociaal Plan voorrang boven andere interne en/of externe kandidaten.

 

Zuyderland GGz

Binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) van Zuyderland Medisch Centrum werken multidisciplinaire teams samen om de beste zorg te leveren aan mensen in alle leeftijdsgroepen die te maken hebben met psychische klachten en aandoeningen. De diverse teams van Zuyderland GGz bieden zorg op verschillende locaties van Zuyderland zowel in de Westelijke Mijnstreek als in Parkstad en ook bij cliënten thuis.