Klinisch Psycholoog K&J in opleiding

  • Bepaalde tijd
  • Zuyderland Geestelijke Gezondheidszorg
  • Geldig t/m 28-08-2019

Je bent een goede GZ-psycholoog met een sterke affiniteit met kinderen en adolescenten en somatiek maar je wilt meer met je vak. Dat kan als specialist.

Wij bieden een opleidingsplaats aan tot Klinisch Psycholoog K&J, start 1 januari 2020, locatie Sittard-Geleen en Heerlen.

Wat ga je doen?

Je zult gedurende de opleiding werkzaam zijn binnen zowel de afdeling Kind & Adolescent als de Medische Psychologie. Afdeling Kind & Adolescent is er voor kinderen, jeugdigen, adolescenten in de leeftijd van 0 tot 23 jaar en hun gezinnen die kampen met complexe psychiatrische problematiek en ernstige levensfaseproblematiek en specialistische ggz behandeling nodig hebben. De behandeling is gericht op het zo snel mogelijk bieden van de juiste hulp gericht op de verstoring in de ontwikkeling en tevens op versterking van de eigen kracht. Hulp wordt geboden vanuit een breed pallet aan diagnostische interventies en behandeling (inclusief deeltijdbehandeling voor kinderen tot en met 12 jaar en crisiszorg). Het team bestaat uit enthousiaste professionals die vanuit een multidisciplinaire samenwerking de behandeling van de cliënten en hun gezinnen vormgeven. Vanuit een dialogische attitude komen een gedeelde probleemomschrijving en behandelingsafspraken tot stand, om de hulpvragende gezinnen te ondersteunen zodat ze zaken weer zelf geregeld krijgen. Binnen de Medische Psychologie werk je intensief samen met andere disciplines binnen het ziekenhuis, waaronder in het bijzonder de kinderartsen. Ook daarbinnen ga je intensief aan de slag met diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen en hun gezinnen die kampen met vooral somatische problematiek en daaraan gerelateerde psychische problematiek.

Er is veel aandacht voor inhoudelijke innovatie en ontwikkeling binnen teamverband om de kwaliteit van geleverde zorg hoog te houden. Afdeling Kind & Adolescent participeert actief in ketensamenwerking binnen het sociale domein en specifiek binnen de jeugdhulp in de regio.

De gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist-klinisch psycholoog (GIOS) verwerft specialistische kennis en vaardigheden op het gebied van psychodiagnostiek en behandeling (waaronder een volledige psychotherapie opleiding). Je ontwikkelt een wetenschappelijke attitude, verwerft onderzoeksvaardigheden en verricht zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk. Ook verwerf je kennis en vaardigheden op het gebied van beleid, innovatie en management.

De GIOS zal gedurende de praktijkopleiding werkzaam zijn binnen het team Kind en Adolescent (0-23 jaar) en het team Kind en Jeugd van de Medische Psychologie. Er wordt gewerkt vanuit verschillende psychotherapeutische referentiekaders. Hierdoor kun je een brede en specialistische ervaring opdoen. Het behandelaanbod betreft individuele, systeem- en groepsbehandelingen die ambulant of in deeltijd plaats kunnen vinden. Het team is multidisciplinair samengesteld. Zuyderland treedt op als praktijkinstelling voor (postacademische) beroepsopleidingen. Het betreft in dezen de postacademische opleiding tot Klinisch Psycholoog K&J, gericht op het behalen van de BIG-registratie: artikel 14.

Je bent na voltooiing van de opleiding in staat om: Complexe diagnostiek te bedrijven, onderzoek uit te voeren en zelfstandig als (regie)behandelaar op te treden bij complexe vraagstukken. Bijdragen te leveren aan organisatorische en managementtaken. Bijdragen te leveren aan wetenschappelijk onderzoek.

Voor verdere informatie m.b.t. de opleiding zie www.rinogroep.nl

Wie ben jij?

• Je hebt een BIG-registratie als GZ-psycholoog, mogelijk aangevuld met psychotherapie.
• Ervaring in en affiniteit met Jeugd GGz.
• Ervaring in en affiniteit met somatische problematiek en medische psychologie.
• Je bent leergierig, ambitieus, ondernemend en beschikt over veel doorzettingsvermogen.

Wat bieden wij?

• Een opleidingsplaats tot Klinisch Psycholoog  Kinderen en Jeugd, start januari 2020, binnen de afdelingen Kind & Adolescent en Medische Psychologie. 
• Een dienstverband voor de duur van de opleiding (4 jaar).
• De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGz.
• De salariëring is overeenkomstig functiegroep FWG 65/70, afhankelijk van je vooropleiding.
• Een uitstekende vergoeding van de opleidingskosten.
• De arbeidsduur ligt tussen 24 en 32 uur per week.
• Het werkpatroon is nader overeen te komen.

Interesse?

Inlichtingen zijn telefonisch in te winnen bij de heer S. Burm, afdelingshoofd, via telefoonnummer 06-20770926 (tot 10-08-2019). Vanaf 19-08-2019 bij de heer S. Salet, klinisch psycholoog / P-opleider, via telefoonnummer 088-4599393.


Aanvullende informatie


Na de (interne) sollicitatieprocedure volgt nog een selectiegesprek bij RINO Groep Utrecht.

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Zijn er binnen Zuyderland op dit moment voorrangskandidaten die in aanmerking komen voor deze functie, dan hebben zij conform het Doorlopend Sociaal Plan voorrang boven andere interne en/of externe kandidaten.

 

 

Zuyderland GGZ

Op de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) van Zuyderland Medisch Centrum werken specialisten samen met hun teams om de beste zorg te leveren aan cliënten in alle leeftijdsgroepen die te kampen hebben met psychische klachten en aandoeningen. GGz biedt zorg op alle locaties van Zuyderland. De vorm van zorg kan echter per locatie verschillen.
Wij zijn gevestigd op de locatie Sittard-Geleen, Brunssum, Heerlen en Kerkrade.