Regelingen voor nieuwe medewerker

Regelingen

Voor de administratieve afhandeling van jouw indiensttreding vragen we onderstaande regelingen aandachtig door te lezen.

Mobiliteit

MKA (extra reiskosten vergoeding)

Gedragscode

Ziekteverzuimreglement

CAO's