Wij zijn Zuyderland

De zorg van je leven

Geluk gaat vaak over het kunnen genieten van de kleine dingen in het leven. Dat is jammer genoeg niet altijd even makkelijk als iemand ziek of hulpbehoevend is. Meer dan 10.000 Zuyderlanders zijn daarom dagelijks bezig om zichzelf te verbeteren, om de patiënt en cliënt de beste zorg te kunnen bieden.

Zorg die dus ook oog heeft voor kleine dingen. We dagen onszelf daarbij uit om zelfs complexe en ingrijpende zorg zo alledaags mogelijk te laten aanvoelen. Zo eenvoudig en slim dat het jouw dagelijkse routine en die van de mensen om je heen zo min mogelijk verstoort. Die zorg bieden we over de volle breedte: van ons topklinische ziekenhuis tot onze vooruitstrevende geboortezorg, ouderenzorg en ons hospice.

We spannen ons in om zoveel mogelijk zorg waarvoor je nu nog naar het ziekenhuis moet, thuis of dichtbij huis te organiseren met zorgverleners bij jou in de buurt. Die kennen je vaak beter en kunnen makkelijker aansluiten op je leven. Ook gebruiken we de nieuwe mogelijkheden die technologie biedt om je zelf meer te laten doen, mocht je dat willen. En als je zorg bij ons krijgt, proberen we alles zo thuis mogelijk te laten aanvoelen: een fijne sfeer, een mooi gesprek en af en toe gewoon eens goed met elkaar lachen.

De ultieme alledaagse zorg is zorg die zich voegt naar jouw alledag. Dat is waar we naartoe werken. We willen weten wat jou beweegt en bewegen graag met je mee.

Missie & Visie

Zuyderland Cure

Zuyderland Medisch Centrum: ziekenhuis op vijf locaties, geestelijke gezondheidszorg en revalidatie.

Missie

Als topklinisch opleidingsziekenhuis leveren wij excellente, nabije en innovatieve patiëntenzorg in een gastvrije omgeving met het oog op verbetering van kwaliteit van leven, in samenwerking met onze partners.

Visie

  • Wij staan voor patiëntgerichte benadering en zorg
  • Wij zijn een spil in de Zuid-Nederlandse zorgmarkt
  • Wij nemen samen met de zorgverzekeraars verantwoordelijkheid voor de inrichting van de zorg
  • Wij zijn toonaangevend op het gebied van kwaliteit en veiligheid
  • Wij zijn financieel gezond en creëren ruimte voor investeringen
  • Wij bieden onze professionals een aantrekkelijke werk- en leeromgeving

Zuyderland Care

Zuyderland Zorgcentra met zeven hoofd- en meerdere nevenlocaties, twee hospices, Thuiszorg en Huishoudelijke Hulp.

Missie

Wij staan voor de beste zorg, zo thuis mogelijk. Wij zijn er vooral voor ouderen, met een eigen regie als basis.

Visie

  • De beste zorg
  • Zo thuis mogelijk
  • Met bevlogen en betrokken medewerkers
  • In een financieel gezonde en duurzame organisatie


Waarom werken bij Zuyderland?

Bij Zuyderland schenken we aandacht aan onze medewerkers. Vier goede redenen om bij ons te komen werken.

Opzoek naar iets anders?

Liever in een Flexpool werken? Gepassioneerd vrijwilliger worden? Opzoek naar vakantiewerk of een leuke bijbaan? Lees dan snel verder! Zuyderland biedt veel mogelijkheden.